Vodní prvky na zahradě

 

Voda se může stát součástí i té sebemenší zahrady či terasy. Možností, jak obohatit zahradu o vodu je celá řada. Na malých plochách, (např. dvorcích či terasách) to může být např. i větší nádoba, třeba dřevěná káď, osazená vodními rostlinami. Větší plochy pak umožňují začlenění jezírek a alespoň mírně svažitý pozemek pak také vytvoření potůčků či vodních kaskád. Pro instalaci vodních prvků lze použít již např. hotových plastových výlisků ve tvaru jezírek, nicméně snazší variantou je použití rybníčkových folií, které umožňují vytvořit jezírko téměř jakéhokoliv tvaru s různými možnostmi hloubek. Při zakládání jezírek se často řeší „technická podpora“ fungování jezírka, tedy potřeba filtrů, desinfekce vody pomocí UV záření apd. Tyto technické vymoženosti samozřejmě usnadňují údržbu jezírek a jejich funkčnost, nicméně nejsou to prvky, které by byly vždy nezbytně nutné. Spíše je potřeba si před budováním jezírka uvědomit, proč ho na zahradě chceme mít, zda chceme mít jezírko koupací, zda v něm chceme mít ryby (a popř. kolik), zda jsme ochotni tolerovat případnou přítomnost řas apd. To vše ovlivňuje případnou nutnost instalace technických prvků k jezírkům.

Velmi podstatnou věcí, která ovlivňuje stabilitu zahradního jezírka je jeho objem, zde víceméně platí, „čím větší tím lepší“. Pokud vybudujete jezírko o objemu alespoň 4-5m3, s nejhlubším místem kolem 1,5m a při vytvoření okrajových mělčích zón, kam lze nasázet vodní rostliny, pak může takové jezírko fungovat zcela samostatně.

Zahradní potůčky lze vybudovat na mírně svažitém pozemku. Podkladem potůčku je opět rybníčková folie. Systém potůčku se skládá obvykle se čtyř částí, a to vlastního koryta potůčku, nádrže či jezírka, odkud je čerpána voda a prameniště, tedy místa, kde potůček začíná (lze opět např. řešit jako jezírko a plastovou rourou, která vede vodu z jezírka k prameništi. Nezbytnou technickou součástí je oběhové čerpadlo.

Zdrojové jezírko musí být dostatečně objemné aby se při naplavení vody do potoka příliš nepoklesla jeho hladina.

Fotogalerie: Vodní prvky na zahradě