Přírodní výsadby a zahrady

 

Termín ´přírodní zahrada´ je fenoménem několika posledních let. Obvykle je spojen se striktním zákazem používání umělých hnojiv, pesticidů, rašeliny a naopak hospodařením na zahradě v souladu s přírodou tak aby dělala radost nejen svým majitelům, ale aby se také stala domovem nejrůznějších živočichů, kteří pak mohou např. pomoci s likvidací škůdců. To představuje samozřejmě jistý ideální stav, kterého není vždy zcela snadné dosáhnout.  Na druhou stranu je otázka, zda je tento striktní způsob pojetí přírodní zahrady vždy ku prospěchu a bezezbytku naplní to, co o něj majitel očekává. Samozřejmě, pokud je to možné, je jistě lepší se použití pesticidů či chemických hnojiv vyhnout a používat např. proti škůdcům rostlinné oleje, zvolit odrůdy rostlin odolné proti některým chorobám a jako hnojivo používat např. kompost, kompostovaný hnůj nebo rohovou moučku. Ovšem i tak mohou nastat případy, kdy se lze bez použití pesticidů obejít jen stěží. Někdy může být výskyt škůdců tak intenzivní, že je jistě lepší provést nějaký lokální ochranný zásah (např. ošetřit růži obalenou sviluškami nebo mšicemi) než třeba o rostlinu přijít. Podobně bývá třeba nutné ošetření broskvoní proti kadeřavosti, proti kterému se bio metodami dá bojovat jen velmi obtížně (pokud vůbec). Podobně tak použití rašeliny, pokud chcete na zahradě pěstovat kyselomilné druhy rostlin, jako jsou např. rododendrony nebo vřesy, nebo pokud si na zahradě budete chtít vybudovat třeba rašeliniště, pak se lze bez rašeliny použít jen stěží.

Nechci zde ale z filozofií přírodních zahrad nějak polemizovat. Spíše bych rád upozornil, že jsou i jiné možnosti, kdy lze na zahradě realizovat přírodní styl výsadeb, přilákat množství hmyzu, obojživelníků či ptáků a zároveň v rozumné míře používat i prostředky pro ochranu rostlin. Přírodní výsadby představují do určité míry tak trochu „divočinu“. Rostliny jsou obvykle vysazeny tak, že se proplétají jedna přes druhou, nechávají se volně přesévat a po odkvětu se záhony nesestříhávají, ale nechávají se jako úkryty pro ptáky, hmyz apd.

Zde si můžete prohlédnou fotografie z naší zahrady a některé její obyvatele