suťoviště představuje snadnou variantu pěstování suchomilných skalniček